homeมัธยมศึกษาปีที่ 3/9
person
มัธยมศึกษาปีที่ 3/9

ผู้สอน
นาย คงศักดิ์ ไตติลานนท์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
มัธยมศึกษาปีที่ 3/9

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
592

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

นักเรียนทุกคนต้องเคารพกติกาในห้อง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)