ผู้สอน
นาย ตุลยนุสรญ์ สุภาษา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5920

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


คำอธิบายชั้นเรียน

แนะนำการใช้ภาษาจีนอย่างง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน