homeภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
personperson_add
ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน

ผู้สอน
นาย ตุลยนุสรญ์ สุภาษา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5920

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

แนะนำการใช้ภาษาจีนอย่างง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)