ว11101-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.1/3 ครู-นักเรียน


ผู้สอน
นาง เนตรชฎารัตน์ สงด้วง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 12 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ว11101-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.1/3 ครู-นักเรียน

Class ID
59210

สถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลสตูล

คำอธิบายวิชา

วิทยาศาสตร์ ป.1/3


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)