homeจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
personperson_add
จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

ผู้สอน
person
นาย มนตรี อินตา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5923

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว สาขาจิตวิทยา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)