ผู้สอน
นาย มนตรี อินตา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5923

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


คำอธิบายชั้นเรียน

จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว สาขาจิตวิทยา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่