homeการส่งเกรดแก้ I ภาคเรียนที่ 1/2555
person
การส่งเกรดแก้ I ภาคเรียนที่ 1/2555

ผู้สอน
นางสาว จารุณี อินต๊ะสอน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การส่งเกรดแก้ I ภาคเรียนที่ 1/2555

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5927

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ส่งเกรดแก้ I ภายในวันที่ 19 พ.ย. 55  เท่านั้นนะคะ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)