ผู้สอน
นาง ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

สิ่งแวดล้อมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5930

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


คำอธิบายชั้นเรียน

หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ความหมายของสิ่งแวดล้อม ความสำคัญของสิ่งแวดล้อม การจัดสิ่งแวดล้อมสำหรับเด็กปฐมวัย