อ14101ภาษาอังกฤษ ป.4/5 ปีการศึกษา 2564


ผู้สอน
นางสาว อัสมา ล่านุ้ย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 2 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
อ14101ภาษาอังกฤษ ป.4/5 ปีการศึกษา 2564

Class ID
59324

สถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลสตูล

คำอธิบายวิชา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)