I14201 โครงงานฐานวิจัย ป.4/1 ปีการศีกษา 2564 ครู-นักเรียน


ผู้สอน
นาง รุ่งทิวา การดาสุวรรณ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 16 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
I14201 โครงงานฐานวิจัย ป.4/1 ปีการศีกษา 2564 ครู-นักเรียน

Class ID
59330

รหัสวิชาของสถานศึกษา
I14201

สถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลสตูล

คำอธิบายวิชา

I14201 ป.4/1 ครู-นักเรียน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)