อ13101-ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ป.3/1 ครู-นักเรียน


ผู้สอน
นางสาว มุจลินท์ สารีปา
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 3 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
อ13101-ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ป.3/1 ครู-นักเรียน

รหัสวิชา
59347

รหัสวิชาของสถานศึกษา
อ13101

สถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลสตูล

คำอธิบายวิชา

ภาษาอังกฤษ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)