ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 ปีการศึกษา 2564


ผู้สอน
นาง พฤศจิ วัฒนภูมิชัย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 ปีการศึกษา 2564

Class ID
59373

Class Code
ท31101

สถานศึกษา
โรงเรียนบุญวัฒนา
คำอธิบายวิชา

คำอธิบาย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)