homeกศน.ตำบลท่าช้าง 2
person
กศน.ตำบลท่าช้าง 2

ผู้สอน
นางสาว สุรีรัตน์ จูมพระบุตร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
กศน.ตำบลท่าช้าง 2

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5938

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)