ท12101-ภาษาไทยป.2/3ปีการศึกษา2564 ครู-นักเรียน


ผู้สอน
นางสาว ศศิธร เดชานนท์
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 19 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ท12101-ภาษาไทยป.2/3ปีการศึกษา2564 ครู-นักเรียน

รหัสวิชา
59382

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชาภาษาไทย ท 12101


฿47.00 -49.11%
฿556.00 -54.14%
฿59.00 -47.46%
ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)