homeกศน.ตำบลท่าช้าง
personperson_add
กศน.ตำบลท่าช้าง

ผู้สอน
person
นาย พิภพ กิฬาพันธ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
กศน.ตำบลท่าช้าง

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5939

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)