ผู้สอน
นาง นงลักษณ์ ฟุ้งสุข
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

กศน.ตำบลบุ่งมะแลง


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5941

สถานศึกษา

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอสว่างวีระวงศ์


คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนพื้นฐานมัธยมการศึกษาตอนปลายตอนต้น