เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ปีที่2วิศวกรรมโยธาภาคสมทบEX8

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

CODE:0611304 :สมการเชิงอนุพันธ์

ความรู้พิ้นฐานที่ต้องมี

ODE:Ordinary Differrentail Equation