ผู้สอน
นาย วัชรินทร์ จันทิมา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การสื่อสารและนำเสนอ (IS2) ม.4/6


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5949

สถานศึกษา

โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา


คำอธิบายชั้นเรียน

การสื่อสารและนำเสนอ (IS2) ม.4/6