ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

อุทิษา อ่วมมั่น

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาช่างประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง