อ12101ภาษาอังกฤษพื้นฐาน2ป2/2ปี2564 ครู-นักเรียน


ผู้สอน
นาง นัยนา หลังยาหน่าย
เข้าสู่ระบบเมื่อ 3 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
อ12101ภาษาอังกฤษพื้นฐาน2ป2/2ปี2564 ครู-นักเรียน

รหัสวิชา
59526

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ฟังคำสั่ง คำขอร้องแล้วปฏิบัติตามคำสั่งคำขอร้องได้ บอกอักษร เสียงของอักษร อ่านูคำ วลี ประโยคได้ถูกต้องตามหลักการ


฿798.00 -62.15%
฿197.00 -40.1%
฿759.00 -53.75%
ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)