ผู้สอน
นาย วัชรินทร์ จันทิมา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

เทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูง ม.4/8


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5954

สถานศึกษา

โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา


คำอธิบายชั้นเรียน

การสื่อสารและนำเสนอ (IS2) ม.4/8