I12201-โครงงานฐานวิจัยป.2/5ปีการศึกษา2564


ผู้สอน
นาย กฤติน เกียรติธนภูษิต
เข้าสู่ระบบเมื่อ 2 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
I12201-โครงงานฐานวิจัยป.2/5ปีการศึกษา2564

รหัสวิชา
59550

รหัสวิชาของสถานศึกษา
I12201

สถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลสตูล

คำอธิบายวิชา

โครงงานฐานวิจัย ป.2/5


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)