I12201-โครงงานฐานวิจัยป.2/5ปีการศึกษา2564


ผู้สอน
นาย กฤติน เกียรติธนภูษิต
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 5 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
I12201-โครงงานฐานวิจัยป.2/5ปีการศึกษา2564

รหัสวิชา
59550

รหัสวิชาของสถานศึกษา
I12201

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

โครงงานฐานวิจัย ป.2/5


฿200.00 -53.0%
฿1,599.00 -43.78%
฿480.00 -6.46%
ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)