I12201-โครงงานฐานวิจัยป.2/5ปีการศึกษา2564


ผู้สอน
นาย กฤติน เกียรติธนภูษิต
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 3 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
I12201-โครงงานฐานวิจัยป.2/5ปีการศึกษา2564

รหัสวิชา
59550

รหัสวิชาของสถานศึกษา
I12201

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

โครงงานฐานวิจัย ป.2/5


฿498.00 -62.25%
฿41.00 -36.44%
฿99.00 -80.61%
ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)