เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิต

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ผู้เรียนจะมีความรู้และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฐมพยาบาล ดังต่อไปนี้

   1. การประเมินร่างกาย

   2. การปฐมพยาบาลผู้ที่เป็นลมหมดสติ

   3. การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

   4. การปฐมพยาบาลผู้ที่มีภาวะช็อก

   5. การห้ามเลือด

   6. การทำความสะอาดบาดแผล

   7. การดามกระดูก

   8. การแจ้งเหตุเพื่อขอความช่วยเหลือ และการส่งต่อเพื่อการรักษา