homeพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิต
person
พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิต

ผู้สอน
person
ผศ.ดร. กรองได อุณหสูต
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิต

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5958

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ผู้เรียนจะมีความรู้และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฐมพยาบาล ดังต่อไปนี้

   1. การประเมินร่างกาย

   2. การปฐมพยาบาลผู้ที่เป็นลมหมดสติ

   3. การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

   4. การปฐมพยาบาลผู้ที่มีภาวะช็อก

   5. การห้ามเลือด

   6. การทำความสะอาดบาดแผล

   7. การดามกระดูก

   8. การแจ้งเหตุเพื่อขอความช่วยเหลือ และการส่งต่อเพื่อการรักษา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)