homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
person
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2

ผู้สอน
ครู วรรณณี อยู่ม่วง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5961

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รายวิชาภาษาอังกฤษการอ่าน-เขียน2 (อ31204)  พัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางไวยกรณ์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)