5509

ผู้สอน
นาย อภิชาติ ปลัดกอง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
5509

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5964

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เมื่อนักศึกษาได้เรียนครบทุกเนื้อหาในหนังสือประกอบรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและเสริมทักษะนี้แล้ว จะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการสื่อสารได้จริง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)