homeEnglish Grammar
person
English Grammar

ผู้สอน
นางสาว เชอรี่ วันคัน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
English Grammar

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5967

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ให้นักศึกษาศึกษาเรื่อง Tense และสามารถนำไปใช้ในการทำข้อสอบได้อย่างถูกต้อง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)