homeปฏิบัติงานบริการคอมพิวเตอร์
personperson_add
ปฏิบัติงานบริการคอมพิวเตอร์

ผู้สอน
นางสาว รัตน์สุดา พ่อโคตร
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ปฏิบัติงานบริการคอมพิวเตอร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5972

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

กศน.ปวช.อำเภอบางใหญ่


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)