2564-1-ค32101 คณิตศาสตร์ ม.5/3


ผู้สอน
นาย กติกร กมลรัตนะสมบัติ
เข้าสู่ระบบเมื่อ 4 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
2564-1-ค32101 คณิตศาสตร์ ม.5/3

รหัสวิชา
59915

รหัสวิชาของสถานศึกษา
ค32101

สถานศึกษา
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

คำอธิบายวิชา

00


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)