2564-1-ค32101 คณิตศาสตร์ ม.5/3


ผู้สอน
นาย กติกร กมลรัตนะสมบัติ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 12 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
2564-1-ค32101 คณิตศาสตร์ ม.5/3

Class ID
59915

หมายเลขประจำวิชา
ค32101

สถานศึกษา
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

คำอธิบายวิชา

00


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)