homeม.ต้น กศน.ตำบล เกาะสาหร่าย
person
ม.ต้น กศน.ตำบล เกาะสาหร่าย

ผู้สอน
นาย ดนัย หวันตาหลา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ม.ต้น กศน.ตำบล เกาะสาหร่าย

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5995

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ม.ต้น กศน.ตำบลเกาะสาหร่าย 

ครู ดนัย หวันตาหลาClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)