homeครูปู
person
ครูปู

ผู้สอน
สุภาพร พันเหลา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ครูปู

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6000

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์เป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดเล็ก  มีบุคลากรทั้งหมด  16  คน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)