homeเบญจมาภรณ์
personperson_add
เบญจมาภรณ์

ผู้สอน
เบญจมาภรณ์ ฤทธิ์จอหอ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เบญจมาภรณ์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6001

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนรู้เกียวกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แนะแนว / ลูกเสือ-เนตรนารี


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)