homeชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1
personperson_add
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1

ผู้สอน
นาง ลักขณา บำรุงเอื้อ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6009

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)