ส12101-สังคมศึกษาป.2/6 ปีการศึกษา2564 ครู-นักเรียน


ผู้สอน
นาย อับดุลรอซะ เละหนิ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ส12101-สังคมศึกษาป.2/6 ปีการศึกษา2564 ครู-นักเรียน

Class ID
60231

Class Code
1091560018

สถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คำอธิบายวิชา

รอเพิ่มข้อมูล


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)