homeจัดเก็บข้อมูล แฟ้มต่าง ๆ วท.บ.3.32 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
personperson_add
จัดเก็บข้อมูล แฟ้มต่าง ๆ วท.บ.3.32 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้สอน
นายพงศธร นายพงศธร มณีงาม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
จัดเก็บข้อมูล แฟ้มต่าง ๆ วท.บ.3.32 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6029

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สมัคร ได้เลย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)