homeจัดเก็บข้อมูล แฟ้มต่าง ๆ วท.บ.3.32 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
person
จัดเก็บข้อมูล แฟ้มต่าง ๆ วท.บ.3.32 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้สอน
นายพงศธร นายพงศธร มณีงาม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
จัดเก็บข้อมูล แฟ้มต่าง ๆ วท.บ.3.32 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6029

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สมัคร ได้เลย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)