homeทัศนศึกษานอกโรงเรียน
personperson_add
ทัศนศึกษานอกโรงเรียน

ผู้สอน
ว่าที่ร้อยตรี สุริยัน โคตรชมภู
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ทัศนศึกษานอกโรงเรียน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6031

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นอนุบาลปีที่ ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๕


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)