homeทัศนศึกษานอกโรงเรียน
person
ทัศนศึกษานอกโรงเรียน

ผู้สอน
ว่าที่ร้อยตรี สุริยัน โคตรชมภู
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ทัศนศึกษานอกโรงเรียน

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6031

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ชั้นอนุบาลปีที่ ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๕


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)