ผู้สอน
นาง กนกอร ทิพยโสต
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ห้อง 4/9


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6039

สถานศึกษา

โรงเรียนท่าบ่อ


คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนสำหรับวิชาคอมพิวเตอร์