การจัดการเรียนการสอน กศน.ตำบลเวียงใต้ ระดับ ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 1/2564


ผู้สอน
นาย ศักดิ์สิทธิ์ ชยาภรณ์มงคล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การจัดการเรียนการสอน กศน.ตำบลเวียงใต้ ระดับ ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 1/2564

Class ID
60435

Class Code
1258030001

สถานศึกษา
กศน.ตำบลเวียงใต้
คำอธิบายวิชา

การจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ของ กศน.ตำบลเวียงใต้ซึ่งจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 18 ครั้ง ปฐมนิเทศ 1 ครั้ง และปัจฉิมนิเทศ 1 ครั้ง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)