เคมี 1 (ว 30221) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4


ผู้สอน
นาย ชุมพล ทองอันตัง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 3 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
เคมี 1 (ว 30221) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4

Class ID
60594

สถานศึกษา
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คำอธิบายวิชา

เคมี 1


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)