homeห้องเรียนครูแสน
personperson_add
ห้องเรียนครูแสน

ผู้สอน
person
นาย แสนสุข แสงศรีราช
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ห้องเรียนครูแสน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6060

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนครูแสน  วิชาศิลปะ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)