วิชาศิลปะ


ผู้สอน
นาง วาสนา ธรรมโชติกุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ มากกว่า 8 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาศิลปะ

Class ID
6072

สถานศึกษา
โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา
คำอธิบายวิชา

เป็นชั้นเรียนเกี่ยวกับการสอนศิลปะที่เรียนสนุกมาก


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)