3094301 สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ผู้สอน
อาจารย์ ชัยวิทย์ ถิระวณัฐพงศ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 3 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
3094301 สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Class ID
60744

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
คำอธิบายวิชา

3094301 สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)