homeศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษาื 2555
person
ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษาื 2555

ผู้สอน
นาง จุฬาภรณ์ ทองศักดิ์สิทธิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษาื 2555

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6083

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

 เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนศิลปะชั้นประถมศึกษาปีที่ 4


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)