History of modern China


ผู้สอน
ณปรัชญ์ บุญวาศ
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 1 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
History of modern China

รหัสวิชา
60852

รหัสวิชาของสถานศึกษา
425-335

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คำอธิบายวิชา
            พัฒนาการทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจและภูมิปัญญาของจีนตั้งแต่สมัยหลังสงครามฝิ่นจนถึงเหตุการณ์เทียนอันเหมิน การสร้างชาติวมัยใหม่โดยพพรรคกี๊กมินตั๋งและพรรคคอมมิวนิสต์ วิเคราะห์การก้าวสู่ความเป็นมหาอำนาจทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจ บทบาทในสังคมโลกและปัญหาของจีนในปัจจุบัน

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)