homeมัธยมศึกษาปึที่ 6
personperson_add
มัธยมศึกษาปึที่ 6

ผู้สอน
person
นาง อุไรวรรณ ราชกิจ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
มัธยมศึกษาปึที่ 6

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6086

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สอนศิลป์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)