homeการออกแบบและพัฒนาคอร์สแวร์
personperson_add
การออกแบบและพัฒนาคอร์สแวร์

ผู้สอน
person
นาย ปรัชญา นวนแก้ว
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การออกแบบและพัฒนาคอร์สแวร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
609

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำอธิบายชั้นเรียน

ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกท่าน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)