ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ 01 1/2564 วันอังคาร


ผู้สอน
miss nantana rattanachai
เข้าสู่ระบบเมื่อ 14 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ 01 1/2564 วันอังคาร

รหัสวิชา
60948

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คำอธิบายวิชา

.


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)