นาย ถิรวัฒน์ บุญเลิศ รหัส 50121941

คำอธิบายชั้นเรียน

SEC 03