homeสัีงคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2
personperson_add
สัีงคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

ผู้สอน
นาย พิสันติ์ จันทร์เขียว
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
สัีงคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6108

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สัีงคมศึกษาชั้้้้้้้้้้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2   สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)