HLSC - วิทยาการคำนวณ ม.5/2564


ผู้สอน
วรายุ ขวัญลอย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
HLSC - วิทยาการคำนวณ ม.5/2564

Class ID
61081

หมายเลขประจำวิชา
ว 32123

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยลาด

คำอธิบายวิชา

รายวิชาวิทยาการคำนวณ รหัสวิชา ว 32123 โรงเรียนบ้านห้วยลาด


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)