ผู้สอน
ดอกเตอร์ วิรญา ครองยุติ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

หลักสรีรวิทยาพืช (Principles of Plant Physiology) สำหรับSection01 (วันอังคาร)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6112

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี


คำอธิบายชั้นเรียน

 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2