DIGI2201 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่องานทางธุรกิจ 1-64 Sec01 ปกติ


ผู้สอน
วลัยพร สุพรรณ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 1 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
DIGI2201 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่องานทางธุรกิจ 1-64 Sec01 ปกติ

Class ID
61148

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำอธิบายวิชา

BCOM2201


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)